top of page

Het NKV is een culturele vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse Oudheid.

Contactpersoon en verantwoordelijke als NKV voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Thomas Kemseke

Secretaris West-Vlaanderen

Tel: 051/699 128

thomas.kemseke@telenet.be

 

Uw persoonsgegevens ons meegedeeld in verband met uw deelname als lid of vrije deelnemer aan onze culturele activiteiten, jaarlijkse lezingen, leeskring en uitstappen, worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Ze worden nooit doorgegeven aan derden en mogen niet worden gebruikt voor commerciële politieke, publicitaire of enig andere doeleinden.

 

Het bezoek van deze website is strikt persoonlijk.

 

U dient als gebruiker zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw gegevens en uw apparaat te beschermen tegen o.a. virusaanvallen op het internet.

 

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens in te in te zien, te veranderen of te laten schrappen. 

 

De volledige versie van ons beveiligingsbeleid is verkrijgbaar op schriftelijke verzoek bij de secretaris NKV West-Vlaanderen.

bottom of page