LID WORDEN?

Voordelen van een NKV-lidmaatschap
Leden van het NKV ontvangen vijf maal per jaar Hermeneus en hebben gratis toegang tot de lezingen en leeskringen van de afdelingen. De leden worden via het Verbondsnieuws, de website www.nkv.nl en de nieuwsbrieven van hun eigen afdeling geïnformeerd over lezingen, leeskringen, tentoonstellingen, voorstellingen en reizen en over de feestelijke Verbondsdag die ieder jaar in september wordt georganiseerd voor alle NKV-leden.

Lidmaatschap
De prijs van het lidmaatschap bedraagt voor 2018:
Jeugdleden tot 25 jaar  € 21 (incl. Hermeneus)
Gewone leden              € 42 (incl. Hermeneus)
Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. 

Aanmelden
Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier door op onderstaande link te klikken
http://www.nkv.nl/ja-ik-word-lid
U kunt zich/iemand ook als lid opgeven door te schrijven naar Ledenadministratie NKV, Ter Burg Offset, Postbus 272, 1800 AG Alkmaar.

Opzeggen
De opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het voorafgaande jaar, zodat de administratie dit nog op tijd kan verwerken. U kunt uw bericht richten aan Ledenadministratie NKV, Ter Burg Offset, Postbus 272, 1800 AG Alkmaar.
 
 
 
Comments